PLANERA

Att planera sitt arbete är ett sätt att effektivisera arbetsprocessen. Agile och Lean är två filosofier för ändamålet. De båda filosofierna är resultatinriktade, men skiljer sig trots allt och har olika arbetsmetoder. Vi reder ut begreppen.

Agile 

Agile är engelska och betyder ”snabbtänkt” eller ”kvick”. Syftet med Agile som arbetssätt är att slutföra uppgifter fortare och lättare anpassa sig till förändringar, vilket gör arbetsprocessen flexibel. Med Agile arbetar man stegvis genom processen, istället för allt på en gång. Legamasters produkter är perfekta för visualisering och Agile toolbox innehåller allt som krävs för att komma igång. Ett sätt att arbeta med Agile som filosofi är metoden Scrum.

Scrum

Grundidén med Scrum är att dela upp arbetet mellan tid, produkt och organisation. Därigenom optimeras processen och dess resultat. Mindre arbetslag får en byggsten att arbeta med under en kortare period. Dessa perioder kallar man för ”sprints” och arbetet utförs med en Scrum-tavla. Med en tavla för ändamålet styrs processen upp genom fyra sektioner: restuppgifter, att-göra, under arbete och slutfört. Med hjälp av uppdelnings tejp kan du omvandla en vanlig whiteboardtavla till en Scrum-tavla. Legamaster erbjuder även förtryckta whiteboards som du kan skriva på med whiteboardpennor, använda taveltorkare och tavelrengöring.

Lean

Med Lean som filosofi fokuserar man på att skapa en hållbar arbetsprocess, genom hela företaget. Hållbarheten skapas genom att hitta steg i processen som inte tillför nytta. Det handlar om att utveckla smart och förbättra en existerande process. Genom ett bygga-mäta-lära system hittas förbättringsmöjligheter. Till skillnad från Agile är Lean en process som alltid är pågående. Det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt få bästa resultat. Detta görs enklast genom en förbättringstavla som är utformad efter just dina behov. Skapa en whiteboardtavla med eget tryck och få en egen unik tavla för din organisation, med hög kvalité och obegränsade möjligheter. Lean inkulderar ett fleratl metoder, bland annat Kanban.


Kanban

Kanban bygger på fyra principer: visualisera arbetet för att öka kommunikation, begränsa antal ”under-arbete”, mäta och optimera flödet och sikta efter kontinuerliga förbättringar. Kanban begränsar antalet ”under-arbete” i en process, till skillnad från Scrum som begränsar antalet ”under arbete” i en pågående uppgift. För att få en övergripande visuell förståelse av processen finns Magic Chart Notes. Notes är perfekt då de inte klistrar, de kan flyttas obegränsat med gånger och vid användning med whiteboardpennor är de suddbara. Perfekt för både Kanban och Scrum.

Upptäck vårt breda sortiment av Legamasters produkter. Vill du veta mer om Agile, Lean, Kanban eller Scrum, eller har en fråga, vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig hitta de produkter som passar dig och din organisation.