BRAINSTORMING

Brainstorming

Att med tanken hitta lösningar på existerande problem och idéer till nya innovationer har alltid funnits. Brainstorming som begrepp har vi använt oss av sedan 1940-talet då reklam-mannen Alex Osborn myntade uttrycket. Brainstorming inom företag, organisationer och verksamheter är en effektiv och kreativ metod som dessutom får alla att känna sig delaktiga och bidragande.

För att effektivisera en brainstorming-session är visuella hjälpmedel en nödvändig förutsättning. En presentationstavla, rätt utrustad, är en bra startpunkt för en vällyckad tankesmedja. Det man vill uppnå är en innovativ och kollektiv sinnesnärvaro som på löpande band skjuter ut förbättringsförslag. För att bibehålla närvaron och det mentala flödet är det viktigt att det går fort och smidigt att visualisera bidragen på ett överskådligt sätt.

Nya Brainstorming-metoder

På senare dagar så har Brainstorming fått en del underbegrepp som är mer metodspecifika: Agile, Scrum och Lean- management.

Agile Management är ett flexibelt, smart och inkluderande mind-set som syftar till att nya projekt och processer ska implementeras snabbt och allt som avviker från planeringen omgående ska kunna åtgärdas. Grundtanken är att man förutsätter att det är mer effektivt att komma igång med ett projekt snabbt och hantera avvik längs vägen istället för att lägga tid och resurser på en perfekt plan som oftast ändå inte går problemfri. Återkommande korta avstämningar och att konstant visualisera flödet är nyckeln till metodens framgång.

Scrum Management har många likheter med Agile management men är mer rutinstyrd med dagliga mikromöten i syfte att så snart som möjligt nå ett definierat slutmål. Tidsramen för arbetsprocessen kallas signifikativt för “sprint” och metoden går ut på att dagliga mikromöten om 15 minuter ska definiera delmål för den kommande 24-timmars perioden. På mikromötena är det vanligt att alla i arbetsgruppen svarar på frågorna:

     - Vad gjorde jag igår som förde oss närmare slutmålet?
     - Vad kan jag göra idag som för oss närmare slutmålet?
     - Ser jag några potentiella problem som kan hindra mig eller arbetsgruppen att nå slutmålet?

Lean Management skiljer sig lite från övriga två med ett större fokus på slutkunden. Syftet med Lean management är att identifiera och åtgärda överflödiga processer och tillvägagångssätt som inte har något värde för slutkunden. Ett viktigt hjälpmedel på vägen är en förbättringstavla som överskådligt och tydligt visar vad problemet är, hur det ska lösas och vem som ska göra det.

Vill du veta mer om brainstorming eller få tips om hur du bäst genomför en workshop är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig hitta de produkter som passar dig och din workshop. Under tiden hittar du vårt utbud av workshop här.