BRAINSTORMING

De mest kreativa och unika idéerna skapas ofta under en brainstorming-session. När idéerna börjar flöda, skapas ytterligare fler idéer naturligt och andra deltagare motiveras därigenom att ge ytterligare förslag. Därför är det viktigt att alla idéer dokumenteras under en brainstorming, helst på ett sätt så att alla deltagare kan se dem.

Metod 6-3-5

Brainstorming kan göras på många sätt och en effektiv variant för att generera många idéer är 6-3-5 metoden. Ultimat utgörs brainstorming sessionen av sex medverkande. Varje medverkande ska skriva ner 3 idéer på ett specifikt problem på en lapp under fem minuter. Därefter roteras lapparna en person och man skriver då tre nya förslag på den lappen man fick. Detta pågar hela varet runt och metoden resulterar i 108 idéer. Legamaster erbjuder användbara verktyg för att effektivt genomföra brainstormingen: workshop väskor! Med innehåll av symbolkort, papper, tillbehör och pennor har du allt som krävs för en lyckad session.

De sex tankemössorna

Efter avslutad session behöver idéerna sammanställas och utvärderas. Ett bra sätt att göra detta är genom en mångsidig multiboard: en whiteboard, en pintavla och ett blädderblock i en och samma produkt. Med hjälp av de olika ”tankemössorna” får varje deltagare en given personlighet och ska reflektera över idéerna på ett givet sätt. Varje färg representerar således ett sätt att tänka: vit=informativ, röd=emotionell, svart=ser risker, gul=positiv, grön=kreativ och blå=sammanfattar. Syftet är att förbättra kommunikationen och effektivisera beslutsfattandet. För att smidigt se sammanställningen visuellt har Legamaster perfekta workshop skärmar som är mobila. Självklart finns det en kompletterande bärväska så du enkelt kan genomföra din session var som helst.

 

Vill du veta mer om brainstorming eller få tips om hur du bäst genomför en workshop är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig hitta de produkter som passar dig och din workshop. Under tiden hittar du vårt utbud av workshop här.